event-vip event-envelope
Logo SHBet

CHÚ Ý NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN

Hội viên không nạp tiền thông qua đại lý, hoặc người thứ 3. Vui lòng vào hệ thống nạp tiền, xem thông tin ngân hàng hiển thị để tiến hành nạp tiền để đảm bảo không bị lừa đảo. Xin cảm ơn !